Designed by Сайт города Чита

Designed by webuilder.info

За поръчка: (052) 73-12-53, (052) 73-11-87, (0882) 619-276
Доставка до дома за цяла България!
За поръчки до 50 лв доставка само за 4,20 лв!
Над 50 лв − безплатно!

Isotronic M&M Уред с ултразвук против мишки плъхове мухи и комари за 30 кв.м
Isotronic M&M Уред с ултразвук против мишки плъхове мухи и комари за 30 кв.м Isotronic M&M Уред с ултразвук против мишки плъхове мухи и комари за 30 кв.м Isotronic M&M Уред с ултразвук против мишки плъхове мухи и комари за 30 кв.м

Isotronic M&M Уред с ултразвук против мишки плъхове мухи и комари за 30 кв.м


цена: 63,65 лв
Базова цена с данък 67,00 лв
Отстъпка -3,35 лв
арт. 77010
Електронен уред против мишки, плъхове, мухи и комари!
Производител: Isotronic / Германия
  • Описание
  • Ревюта

Моля прочетете внимателно тази информация преди да използвате  уреда. Използвайте уред с ултразвук в описания му вид, тъй като в противен случай гаранцията ви няма да бъде валидна.

Описание на продукта

Иновативният  и мобилен уред с батерии действа силно ефективно против мишки, плъхове, мухи и комари. С това устройство Вие получавате един модерен уред за прогонване на мишки, плъхове, мухи и комари. Уредът излъчва ултразвукови сигнали в диапазон от 7000−23000 Hz. Този специален интервал в тоновете дава възможност за защита на площи от 30 кв.м. Тъй като тези честотни тонове са неприятни за нежеланите животни и насекоми, те напускат територията след няколко дни. Като територии за защита с уреда се явяват открити сгради, лодки и други помещения където пребивават нежеланите гризачи и насекоми. Качествената и финно настроена електроника на уреда гарантират неговата надеждна работа.

За разлика от ограничените по място на употреба уреди с кабели, този уред от нов тип може веднага да започне да работи на всички възможни пространства и територии. Просто го поставете там където желаете и го включете. Функционално описание на уреда: благодарение на иновативната си електроника уреда консумира минимално количество енергия. Уредът излъчва високочестотни тонове на интервали. Тези тонове отблъскват гризачите и насекомите. Моля внимавайте за това, че първоначално уреда е поставен на положение − пауза на превключвателя и когато желаете да задействате уреда трябва да го превключите в полoжение за работа.

Уредът не използва химически продукти и с това не замърсява околната среда. Лесно проникващите хапeщи комари и мухи се привличат от излъчващата се от уреда ултравиолетова светлина. По този начин инсектите попадат на решетка под която се намират електроди, които ги унищожават без това да е опасно за хората.

Въвеждане в експолатация

1. Препоръчва се уреда да се поставя на 1,5 до 3 м височина от пода. LED светлината привлича насекомите. Не поставяйте уреда в близост до други източници на светлина. За препръчване е уреда да се поставя в тъмната част от защитаваното помещение. Поставете уреда на разстояние от хора и хранителни продукти, за да имат насекомите възможност да попаднат по-лесно на уреда. По възможност затворете вратите и прозорците на помещението.
2. Не окачвайте уреда пред отворени прозорци или врати, тъй като тогава летящите насекоми трудно ще попаднат на решетката с електродите.

Технически данни

Захранване: 3хААА Micro 850 mA зареждащ се акумулатор (наличен с уреда)
Работа с USB: с наличен USB кабел
Захранване с USB: посредством USB кабел в продължение на 12 часа. Налице е защита от презареждане.
Област на действие: около 30 кв.м
Честота: 7−23 kHz +- 10%, max 65 dB.
Показание при зареждане: LED показание при зареждане. При зареждане светлината е на интервали, а при достигане до пълно зареждане светлината е непрекъсната.
UV LED: продължителност на светене до 20 000 часа.
Високо напрежение: 600V (под решетката)
Превключвател на степени: с превключвател ON/OFF за високо напрежение + ултравиолетова светлина (за комари, плодови мушици и бълхи) и с друг превключвател ON/OFF за излъчване на ултразвук (за гризачите).

Уредът е снабден с технология Schwell-Frequenz-Technologie (SFT), която не позволява на гризачите да привикват със звука.

Смяна на акумулатора

1. Развийте винтовете и свалете капака на уреда.
2. Остранете стария акумулатор.
3. Поставете новия акумулатор, с параметри Micro (AAA) и тип Ni-MH с 1,2V и 850 mA. Внимавайте при това за правилния поляритет, който е показан в основата на кутията.
4. Поставете обратно капака на уреда (силно притиснете) и завийте винтовете.

Общи указания Отстранявайте опаковката от уреда, така че да не замърсявате околната среда. Уредът се придружава от това ръководство за експлоатация. Промяната в дизайна и техническите параметри са възможни заради  подобрения в уреда.

Указания за сигурност

Важно: Не се поемат гаранции за уреда, ако не са спазени указанията за работа посочени в ръководството за експлоатация. За такива нарушения производителя и търговеца не поемат отговорност. 

•    Уредът трябва да се използва само с предвиденото за целта напрежение.
•    При евентуален ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат възможни увреждания.
•    Ремонт или подмяна на части трябва да се извършват само от специалист.
•    Призводителят или търговеца не носят отговорност за допуснати грешки от неправилна експоатация.
•    Във всеки случай трябва да се провери, дали уреда е подходящ за съответното място.

Внимание: Уредът да не се използва в плевни, обори и подобни места поради опасност от пожар.
Внимание: Уредът разполага с високо напрежение.

Гаранция: гаранцията за всеки уред е 2 години. В случай на неправилна експлоатация или на неоторизиран ремонт на уреда гаранцията не се признава.

Указания за опазване на околната среда: след излизане на уреда от употреба същия трябва да се изхвърля в специализирани места за събиране на отпадъци, но не и в местата за събиране на домакински отпадъци.

Има още няма отзиви за този продукт.